content header

Verzekeringen – wat als er iets mis gaat

Als werkgever verzekeren wij aios tegen eventuele aansprakelijkheid als gevolg van werkzaamheden. Wij hebben hiervoor een collectieve beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering bij VvAA Schadeverzekeringen. Onze werkgeversaansprakelijkheid is ook verzekerd bij VvAA.

Dit kunnen wij voor aios betekenen

Je hoeft je niet zelf aan te melden voor de verzekeringen. Dat doen wij voor jou. Ook betalen wij de premie. Het verzekeringscertificaat en de verzekeringsvoorwaarden vind je op de website van VvAA, en bij de handige downloads bij deze regeling.

Belangrijk voor jou als aios

Dit valt onder jouw aansprakelijkheidsdekking

Je bent bij de SBOH verzekerd tegen aansprakelijkheid vanwege jouw werkzaamheden in het kader van de opleiding. Verricht jij nevenwerkzaamheden of vrijwilligerswerk? Dan ben jij ook voor dat werk tegen aansprakelijkheid verzekerd, op voorwaarde dat:

  • de werkzaamheden in lijn liggen met jouw opleiding
  • op incidentele basis plaatsvinden (niet meer dan 80 uur per jaar)

Situaties waarin jij eerste hulp verleent vallen eveneens onder de dekking.

Twijfel je of jouw nevenwerkzaamheden onder de dekking van de verzekering vallen? Leg dit dan per e-mail aan ons voor. Wij overleggen met VvAA en informeren je vervolgens of jouw werkzaamheden al dan niet onder de dekking vallen.

Ben jij aansprakelijk gesteld?

Een aansprakelijkheidsstelling kun je rechtstreeks melden bij de VvAA. De contactgegevens van de VvAA staan vermeld in het verzekeringscertificaat.

Heb jij zelf schade opgelopen?

Als jij schade oploopt tijdens het werk, meld je dit bij ons via sboh@sboh.nl. Geef in jouw e-mail aan wat er is gebeurd en wat voor schade je hebt. Wij melden jouw schade zo nodig bij VvAA.

Gaat het om schade door een ongeval terwijl je van of naar jouw werk reisde (woon-werkverkeer)? Dan is er geen dekking. Alleen schade die tijdens werktijd plaatsvond is verzekerd.

Als jouw auto beschadigd raakt tijdens werktijd en daarmee sprake is van werkgerelateerd ongeval, meld je de schade altijd eerst bij jouw eigen autoverzekeraar. Die verzekeraar zal - na vergoeding aan jou - de schade mogelijk op een andere aansprakelijke partij verhalen. Als de schade aan jouw auto is verzekerd, vergoedt VvAA alleen het verlies aan korting wegens schadevrij rijden gedurende maximaal 2 jaar en het eventuele eigen risico.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

De aios is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd onder onze collectieve aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering. Ook zijn wij als werkgever verzekerd tegen eventuele aansprakelijkheid voor schade die de aios zelf oploopt.

De verzekeringen zijn ondergebracht bij VvAA Schadeverzekeringen.

Het proces

Lees hier wat je kunt doen als je aansprakelijk wordt gesteld of als je zelf schade oploopt, tijdens het werk.

  1. Als er een incident plaatsvindt waarbij jij aansprakelijk wordt gesteld, dan meld je dit bij VvAA. Hoe je de melding bij VvAA doet lees je op het certificaat van verzekering.
  2. Heb je tijdens het werk zelf schade opgelopen? Meld dit dan bij ons via sboh@sboh.nl. Geef daarbij aan wat er is gebeurd en wat voor schade je ondervindt. Wij melden jouw schade zo nodig bij VvAA.

Jouw melding bij VvAA wikkelt VvAA zelf met jou af. Wij spelen daarin geen rol omdat het om vertrouwelijke patiëntgegevens gaat.

 

Veelgestelde vragen

De aansprakelijkstelling meld je rechtstreeks bij VvAA. De contactgegevens vind je in het verzekeringscertificaat.

Je bent verzekerd als de nevenwerkzaamheden/ vrijwilligerswerk in lijn liggen met jouw opleiding en niet meer dan 80 uur per jaar beslaan (dus op incidentele basis plaatsvinden).

Als de nevenwerkzaamheden een meer structureel karakter hebben, dan valt dit niet onder de dekking van de verzekering. Je sluit voor die werkzaamheden zelf een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering af.

In het kader van een toetsing door de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) bieden de advocaten en juristen van VvAA Legal ten behoeve van jou als aios zelf rechtsbijstand.

Gaat het om een onzorgvuldig oordeel van de RTE? Dan bieden zij jou ook rechtsbijstand in het kader van het onderzoek door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en in geval van een eventueel daaropvolgende tuchtklacht door de IGJ of de nabestaanden ingediend tegen jou. Ook bieden zij rechtsbijstand in de fase van een strafrechtelijk (oriënterend) onderzoek door het OM (College van procureurs-generaal).

Alleen bij strafrechtelijke vervolging door het OM van jou (tot nu toe pas 1 keer in Nederland voorgekomen sinds de invoering van de Euthanasiewet in 2002), biedt de verzekering van VvAA geen dekking. Dit vanwege het feit dat euthanasie een verdenking van het begaan van een opzetdelict inhoudt. VvAA kan en mag als verzekeraar opzet niet verzekeren. In een dergelijk geval (dus bij strafrechtelijke vervolging) moet jij zelf een advocaat inschakelen. VvAA Legal zal achteraf - in geval van vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging bij een onherroepelijke eindbeslissing - de in redelijkheid gemaakte advocaatkosten vergoeden.

NB: als er in de situatie van de vorige alinea geen dekking is onder de verzekering, kunnen de advocaten van VvAA Legal wel op betaalde basis bijstand verlenen. VvAA Legal heeft de deskundigheid in huis om ook dit soort (strafrechtelijke) procedures te doen, tegen een gunstig uurtarief. Voordeel is dan ook dat jij niet naar een andere advocaat hoeft voor het vervolgtraject.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!