content header

Next Level Dokter

De samenleving staat te springen om artsen buiten het ziekenhuis: next level dokters. Maar er is een tekort aan next level dokters. De instroom voor deze opleidingen blijft achter. Met het maatschappelijk initiatief The Next Level Dokter willen we geneeskundestudenten en basisartsen inspireren om zich te oriënteren op een artsenberoep midden in de samenleving en hiervoor te kiezen als het bij ze past.

Denk bij artsenberoepen buiten het ziekenhuis bijvoorbeeld aan huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten, jeugdarts, verslavingsarts, forensisch arts of vertrouwensarts. Aan deze artsen hebben we op dit moment een tekort. Met de huidige instroomcijfers van nieuwe artsen in opleiding loopt dit tekort alleen maar op. Daar maken we ons als SBOH samen met andere partijen zorgen over. 

Actieplan artsentekort

Daarom zijn we het actieplan artsentekort gestart. Dit plan is erop gericht om het tekort aan artsen buiten het ziekenhuis tegen te gaan. Met dit actieplan willen we: 1) via onderzoek erachter komen waarom geneeskundestudenten en basisartsen wel of niet kiezen voor een artsenberoep buiten het ziekenhuis, 2) de dialoog aangaan over het goed en voldoende opleiden in relatie tot de arbeidsmarkt en zorg en 3) deze artsenberoepen nog beter op de kaart zetten.

Maatschappelijk initiatief: The Next Level Dokter

Dat laatste doen we met het maatschappelijke initiatief The Next Level Dokter. Samen met 12 opleidingen voor artsenberoepen buiten het ziekenhuis en met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Doel is geneeskundestudenten en basisartsen te inspireren om zich te oriënteren op artsenberoepen midden in de samenleving.

Via het Next Level Dokter programma bieden we ze, via allerlei activiteiten, de informatie die ze nodig hebben om te ontdekken of een artsenberoep midden in de samenleving bij hen past. Ons online platform nextleveldokter.nl vinden studenten en basisartsen alle informatie over de artsenberoepen buiten het ziekenhuis op één plek. Hier ontmoeten ze next level dokters en lezen ze en bekijken ze hun ervaringen. Studenten en basisartsen kunnen hier een lefwijzer doen en een gratis adviesgesprek inplannen met een van de next level coaches. Natuurlijk zijn we ook met Next Level Dokter op diverse faculteiten in het land te vinden

Wie is een next level dokter?

Een next level dokter staat midden in de samenleving. Deze dokter is actief in de wijk, komt ‘binnen’ bij mensen, beweegt zich in hún omgeving en kan in diverse momenten van hun leven een rol spelen. Van jong tot oud. Deze dokter kijkt naar de mens in zijn totaliteit en werkt samen met anderen aan de gezondheid van mensen en de samenleving. Dat maakt werken als next level dokter afwisselend, uitdagend en betekenisvol. 

Meer weten?

Kijk op nextleveldokter.nl voor meer informatie.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!