content header

RGS opleidingsregister

Voordat de aios start met de opleiding en in dienst komt bij SBOH, dient de aios zich in te schrijven in het opleidingsregister van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). SBOH betaalt de kosten van de inschrijving rechtstreeks aan de RGS.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Voordat jij met jouw opleiding begint en bij ons in dienst komt, heb je je ingeschreven in het opleidingsregister van de RGS. De daaraan verbonden kosten hoef je niet zelf te voldoen. Die betalen wij rechtstreeks aan de RGS.

Heb je jouw opleiding afgerond of is jouw opleiding voortijdig beëindigd? Dan meldt jouw opleidingsinstituut jou af bij het RGS-opleidingsregister.

Belangrijk voor jou als aios

geneeskunde voor verstandelijke gehandicapten of verslavingsgeneeskunde

Je kan alleen aan jouw opleiding beginnen en bij ons in dienst komen, als je staat ingeschreven in het opleidingsregister van de RGS. Schrijf je dus op tijd in. De kosten hoef je niet zelf te betalen. Die betalen wij rechtstreeks aan de RGS. Na afronding van jouw opleiding (of bij voortijdige beëindiging) schrijft jouw opleidingsinstituut jou weer uit. Schrijf jij je na afronding van je opleiding in in het specialistenregister, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Die kosten kun je dus niet bij ons declareren.

Meer informatie over het inschrijven in het opleidingsregister vind je op de website van de KNMG.

Belangrijk voor jou als aios

Maatschappij + Gezondheid

Je kan alleen aan jouw opleiding beginnen en bij ons in dienst komen, als je staat ingeschreven in het opleidingsregister van de RGS. Schrijf je dus op tijd in. De kosten hoef je niet zelf te betalen. Die betalen wij rechtstreeks aan de RGS. Na afronding van jouw opleiding (of bij voortijdige beëindiging) schrijft jouw opleidingsinstituut jou weer uit. Schrijf jij je na afronding van je opleiding in in het specialistenregister, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Die kosten kun je dus niet bij ons declareren.

Meer informatie over het inschrijven in het opleidingsregister vind je op de website van de KNMG.

Wijzigt jouw opleidingsplan, bijvoorbeeld door ziekte of verlof? Dan geef je dit zelf aan in het opleidingsregister van de RGS.

Belangrijk voor jou als aios

forensische geneeskunde

Je kan alleen aan jouw opleiding beginnen en bij ons in dienst komen, als je staat ingeschreven in het opleidingsregister van de RGS. Schrijf je dus op tijd in. De kosten hoef je niet zelf te betalen. Die betalen wij rechtstreeks aan de RGS. Na afronding van jouw opleiding (of bij voortijdige beëindiging) schrijft jouw opleidingsinstituut jou weer uit. Schrijf jij je na afronding van je opleiding in in het specialistenregister, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Die kosten kun je dus niet bij ons declareren.

Meer informatie over het inschrijven in het opleidingsregister vind je op de website van de KNMG.

Wijzigt jouw opleidingsplan, bijvoorbeeld door ziekte of verlof? Dan geef je dit zelf aan in het opleidingsregister van de RGS.

Belangrijk voor jou als aios

huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde

Je kan alleen aan jouw opleiding beginnen en bij ons in dienst komen, als je staat ingeschreven in het opleidingsregister van de RGS. Schrijf je dus op tijd in. De kosten hoef je niet zelf te betalen. Die betalen wij rechtstreeks aan de RGS. Na afronding van jouw opleiding (of bij voortijdige beëindiging) schrijft jouw opleidingsinstituut jou weer uit. Schrijf jij je na afronding van je opleiding in in het specialistenregister, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Die kosten kun je dus niet bij ons declareren.

Meer informatie over het inschrijven in het opleidingsregister vind je op de website van de KNMG.

Ben je een herintreder? Dan hoef je je niet in te schrijven in het opleidingsregister van de RGS.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Wij betalen voor de aios de kosten van de inschrijving in het opleidingsregister van de RGS.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!