content header

Voorwaarden om in dienst te komen bij SBOH

Een aios kan bij ons in dienst komen als de aios een opleidingsovereenkomst heeft met een opleidingsinstituut en is ingeschreven in het opleidingsregister van RGS. Aios moeten ook beschikken over een geldig identiteitsbewijs en in Nederland mogen werken zonder tewerkstellingsvergunning.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Als jij met jouw opleiding start, sluit je een opleidingsovereenkomst met het opleidingsinstituut. Dan gaan wij met jou een arbeidsovereenkomst aan. De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd, namelijk voor de duur van de opleidingsovereenkomst. Ook schrijf je je in het opleidingsregister van RGS in.

Jij kan alleen bij ons in dienst komen als je een geldig identiteitsbewijs hebt en in Nederland mag werken zonder tewerkstellingsvergunning. Jij mag in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning als:

  • je de Nederlandse nationaliteit hebt
  • of die van één van de andere landen van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.

Ben jij geselecteerd voor een opleiding maar heb jij een andere nationaliteit dan hierboven genoemd? Neem dan contact met ons op via sboh@sboh.nl. Wij onderzoeken graag of je misschien alsnog bij ons in dienst kan komen.

Belangrijk voor jou als aios

Om bij ons in dienst te komen heb je - onder meer - een geldig identiteitsbewijs nodig. Let op: een rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs. Op het rijbewijs staat namelijk geen nationaliteit vermeld. Daarom kan je jouw rijbewijs bij ons niet gebruiken als geldig identiteitsbewijs.

Belangrijk voor jou als opleider

Er is geen specifieke informatie voor jou.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

De aios kan bij ons in dienst komen onder de volgende voorwaarden:

  • De aios heeft een opleidingsovereenkomst gesloten met een opleidingsinstituut.
  • De aios is ingeschreven in het opleidingsregister van RGS.
  • De aios beschikt over een geldig identiteitsbewijs. NB: een rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs. Op het rijbewijs staat namelijk geen nationaliteit vermeld. Daarom kunnen wij het rijbewijs van de aios niet accepteren als identiteitsbewijs.
  • De aios mag in Nederland werken, zonder dat een tewerkstellingsvergunning is vereist. Werken in Nederland is vrij toegestaan voor personen met de Nederlandse nationaliteit of die van één van de andere landen van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. 
  • Als een aios is geselecteerd voor de opleiding maar niet de nationaliteit heeft van één van de bovengenoemde landen, dan kan de aios contact met ons opnemen. Wij onderzoeken dan of er toch mogelijkheden zijn om een dienstverband met de aios aan te gaan.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!