content header

Hogere inschaling werkervaringsjaren

Heeft een aios bij een vorige werkgever ervaring opgedaan in een functie als praktiserend arts? Dan kan de aios een hogere inschaling aanvragen op grond van ervaringsjaren. Conform de Cao SBOH.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Bij jouw indiensttreding kun je, als je al eerder ervaring hebt opgedaan in een functie als praktiserend arts, een hogere inschaling op grond van ervaringsjaren aanvragen conform de Cao SBOH. Er tellen maximaal 24 maanden werkervaring mee voor de hogere inschaling. De hogere inschaling is daarmee maximaal twee periodieken.

Verder geldt dat:

  • Bij een indiensttreding vanaf 1 september 2023 geldt dat de werkervaring meetelt als je minimaal 8 uur per week werkzaam was in de artsenfunctie waarvoor je een hogere inschaling aanvraagt. Er wordt dan verder geen rekening meer gehouden met het parttimepercentage, zoals dat gold op het moment van de werkervaring.
  • De werkervaring kan meetellen als je de werkervaring hebt opgedaan in Nederland. De werkervaring in het buitenland kan meetellen als je werkzaamheden hebt uitgevoerd in het bezit van een in Nederland, een ander EU-lidstaat of Zwitserland behaald artsendiploma.
  • Als jij buiten de EU of Zwitserland als arts bent opgeleid, dan kan de werkervaring in het buitenland meetellen als je je in het BIG-register hebt kunnen inschrijven zonder dat een aanvullende opleiding noodzakelijk was.
  • De aanvraag dient uiterlijk in de maand van aanvang van het dienstverband te worden ingediend. Van elke werkervaring die je op het aanvraagformulier aangeeft, dient als bewijsstuk een verklaring van de voormalige werkgever te worden meegestuurd. 

Belangrijk voor jou als aios

M+G of forensische geneeskunde

De hogere inschaling op grond van ervaringsjaren moet je uiterlijk in de maand van aanvang van het dienstverband bij ons aanvragen. Bij de aanvraag hoort een bewijsstuk van de voormalige werkgever waaruit blijkt dat je die ervaring hebt opgedaan.

Als je in aanmerking komt voor de salarisgarantieregeling, dan krijg je niet ook nog een hogere inschaling op grond van ervaringsjaren.

Belangrijk voor jou als aios

Alle opleidingen m.u.v. M+G en forensische geneeskunde

De hogere inschaling op grond van ervaringsjaren moet je uiterlijk in de maand van aanvang van het dienstverband bij ons aanvragen. Bij de aanvraag hoort een bewijsstuk van de voormalige werkgever waaruit blijkt dat je die ervaring hebt opgedaan.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Er is geen specifieke informatie voor jou.

Het proces

Als je aan alle voorwaarden voldoet, kan je een aanvraag voor een hogere inschaling indienen. Let op dat je de aanvraag uiterlijk in de maand dat je bij ons in dienst treedt indient.

  1. Ga naar de portal en log in met jouw inloggegevens
  2. Ga naar de optie ‘Werkervaring’
  3. Download het aanvraagformulier en vul het formulier volledig in
  4. Volg de instructies in de portal

Let op! Zorg ervoor dat je alle bewijsstukken bij je aanvraag indient

De aanvraag is pas volledig als alle bewijsstukken erbij zitten. De volledige aanvraag (inclusief bewijsstukken) moet uiterlijk in de maand van aanvang van het dienstverband bij ons worden ingediend. Als je het aanvraagformulier opstuurt wanneer je al bij ons bent begonnen, wordt een hogere inschaling toegekend vanaf de maand volgend op de maand waarin wij een volledige aanvraag hebben ontvangen.

Je ontvangt van ons een schriftelijke reactie op je aanvraag. Mogelijk vragen we om aanvullende informatie, voordat wij je aanvraag in behandeling nemen.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!