content header

Vaccinaties

Tijdens de opleiding kan de aios worden blootgesteld aan biologische agentia. Eventuele kosten van een (preventieve) vaccinatie kan de aios declareren bij SBOH.

Declareren vaccinaties

Dit kunnen we voor jou betekenen

Tijdens jouw opleiding kan je blootgesteld worden aan biologische agentia. Daarom adviseren wij jou om voorafgaand aan de opleiding uit te zoeken of je voldoende beschermd en voldoende gevaccineerd bent. 

  • Heb je de ziekte al gehad?
  • Heb je antistoffen tegen de ziekte?
  • Ben je voldoende gevaccineerd en beschermd?
  • Ben je gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma? Voor wat betreft mazelen is er voldoende bescherming als je na 1977 bent geboren.

Zorg er ook voor dat je de juiste vaccinaties hebt gekregen voor Hepatitis B. Vraag zo nodig advies aan de bedrijfsarts.

Wil jij je (preventief) laten vaccineren? Dan kan je de kosten daarvan bij ons declareren. Dat geldt ook voor de aanvullende vaccinaties voor een stage in het buitenland. Ook de kosten voor het verkrijgen van een Hepatitis B en/of tbc-vrij verklaring (Mantoux) kan je bij ons declareren.

Belangrijk voor jou als aios

De regeling geldt voor alle aios.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

De aios kan tijdens de opleiding worden blootgesteld aan biologische agentia. Daarom adviseren wij de aios om voorafgaand aan de opleiding uit te zoeken of de aios voldoende beschermd en voldoende gevaccineerd is. De aios kan hierover zo nodig advies vragen aan de bedrijfsarts.

Eventuele vaccinatiekosten kan de aios bij ons declareren. Dit geldt ook voor het verkrijgen van een Hepatitis B en/of tbc-vrij verklaring (Mantoux) of aanvullende vaccinaties voor een stage in het buitenland.

Het proces

De kosten van een (preventieve) vaccinatie kan je bij ons declareren. Dit geldt ook voor het verkrijgen van een Hepatitis B en tbc-vrij verklaring (Mantoux) of aanvullende vaccinaties voor een stage in het buitenland.

Heb je kosten gemaakt voor vaccinaties of het verkrijgen van een Hepatitis-B of tbc-vrij verklaring? 

  1. Ga naar Declaree en log in met jouw inloggegevens
  2. Kies categorie 'medische kosten'
  3. Vul de gegevens volledig en correct in
  4. Voeg bewijsstukken toe van de gemaakte kosten

Als je de declaratie uiterlijk de 3e werkdag van de maand indient, proberen wij jou in dezelfde maand nog uit te betalen.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!