content header

Verdeling werkuren in de week

De aios maakt met de opleider afspraken over de verdeling van de werkuren in de week. Hierbij houdt de aios rekening met de richtlijnen van het opleidingsinstituut.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Je maakt met jouw opleider afspraken over de verdeling van het aantal werkuren in de week. Hierbij hou je rekening met de richtlijnen van jouw opleidingsinstituut. Als je de werkuren wil aanpassen, bespreek je dat met jouw opleider. Ook daarbij zijn de richtlijnen van het opleidingsinstituut belangrijk.

Aanpassing van de verdeling van de werkuren in de week kan van invloed zijn op jouw reiskostenvergoeding.

Belangrijk voor jou als aios

huisartsgeneeskunde

Je bespreekt met jouw opleider de verdeling van jouw werkuren in de week. Je houdt daarbij rekening met de richtlijnen van het opleidingsinstituut.

Een voltijds werkweek bedraagt 38 uur. Daarvan is 6,5 uur bestemd voor de terugkomdag. De rest van de uren besteed je aan het praktische deel van de opleiding. Als je parttime werkt, wordt het aantal uren van het praktische deel van de opleiding naar rato vastgesteld. Uitgangspunt is dat een werkdag niet langer duurt dan 8,5 uur. Bij een werkweek van in totaal 32,2 uur duurt een werkdag niet langer duren dan 8,6 uur per dag. Als de werkdag 5,5 uur of meer bedraagt, heb je recht op een half uur lunchpauze. Deze pauze wordt niet als werktijd gerekend.

Wil je de verdeling van de werkuren in de week aanpassen, bijvoorbeeld omdat je meer of minder uren gaat werken? Dan kan dit alleen in overleg met jouw opleider. Dit moet aansluiten bij de richtlijnen van jouw opleidingsinstituut. Je meldt het via de portal bij ons.

Werk je tijdens je opleiding ook op een huisartsenpost? Dan telt elk dienstuur mee voor de vaststelling van het aantal gewerkte uren in een week. Maak je overuren omdat je op een huisartsenpost werkt? Maak dan duidelijke afspraken met je opleider over hoe je deze uren kunt compenseren. Compensatie gebeurt in principe binnen 28 dagen. Het is niet de bedoeling dat je als compensatie structureel een hele of halve dag vrij bent. Het compenseren van de gewerkte diensturen op een vooraf afgesproken vaste dag in de week kan wel een goede oplossing zijn. 

Je kunt hier een voorbeeld van een verdeling werkuren aios H bekijken.

Belangrijk voor jou als aios

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

Je bespreekt met jouw opleider de verdeling van jouw werkuren in de week. Je houdt daarbij rekening met de richtlijnen van het opleidingsinstituut.

Een voltijds werkweek bedraagt 38 uur. Daarvan is 6,5 uur bestemd voor de terugkomdag. De rest van de uren besteed je aan het praktische deel van de opleiding. Als je parttime werkt, wordt het aantal uren van het praktische deel van de opleiding naar rato vastgesteld. Uitgangspunt is dat een werkdag niet langer duurt dan 8,5 uur. Bij een werkweek van in totaal 32,2 uur duurt een werkdag niet langer duren dan 8,6 uur per dag. Als de werkdag 5,5 uur of meer bedraagt, heb je recht op een half uur lunchpauze. Deze pauze wordt niet als werktijd gerekend.

Wil je de verdeling van de werkuren in de week aanpassen, bijvoorbeeld omdat je meer of minder uren gaat werken? Dan kan dit alleen in overleg met jouw opleider. Dit moet aansluiten bij de richtlijnen van jouw opleidingsinstituut. Je meldt het via de portal bij ons.

Belangrijk voor jou als opleider

huisartsgeneeskunde

De aios bespreekt met jou de verdeling van de werkuren in de week. Hierbij houden jullie rekening met de richtlijnen van het opleidingsinstituut. Wijzigingen in de verdeling van de werkuren in de week bespreekt de aios altijd eerst met jou. Vervolgens vraagt de aios de overeengekomen wijziging bij ons aan via de portal.

Een voltijds werkweek van de aios bedraagt 38 uur. Daarvan is 6,5 uur bestemd voor de terugkomdag. De rest van de uren besteedt de aios aan het praktische deel van de opleiding. Als de aios parttime werkt, wordt het aantal uren van het praktische deel van de opleiding naar rato vastgesteld. Uitgangspunt is dat een werkdag niet langer duurt dan 8,5 uur. Bij een werkweek van in totaal 32,2 uur duurt de werkdag niet langer dan 8,6 uur per dag. Als de werkdag 5,5 uur of meer bedraagt, heeft de aios recht op een half uur lunchpauze. Deze pauze geldt niet als werktijd.

Het is niet de bedoeling dat de aios als compensatie voor de diensten op de huisartsenpost structureel een hele of halve dag vrij neemt. Het compenseren van de gewerkte diensturen op een vooraf afgesproken vaste dag in de week kan wel een goede oplossing zijn. 

Je kunt hier een voorbeeld van een verdeling werkuren aios H bekijken.

Belangrijk voor jou als opleider

Alle opleidingen m.u.v. huisartsgeneeskunde

De aios bespreekt met jou de verdeling van de werkuren in de week. Hierbij houden jullie rekening met de richtlijnen van het opleidingsinstituut. Wijzigingen in de verdeling van de werkuren in de week bespreekt de aios altijd eerst met jou. Vervolgens vraagt de aios de overeengekomen wijziging bij ons aan via de portal.

Een voltijds werkweek van de aios bedraagt 38 uur. Daarvan is 6,5 uur bestemd voor de terugkomdag. De rest van de uren besteedt de aios aan het praktische deel van de opleiding. Als de aios parttime werkt, wordt het aantal uren van het praktische deel van de opleiding naar rato vastgesteld. Uitgangspunt is dat een werkdag niet langer duurt dan 8,5 uur. Bij een werkweek van in totaal 32,2 uur duurt de werkdag niet langer dan 8,6 uur per dag. Als de werkdag 5,5 uur of meer bedraagt, heeft de aios recht op een half uur lunchpauze. Deze pauze geldt niet als werktijd.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

De aios bespreekt met de opleider de verdeling van de werkuren in de week. Hierbij houdt de aios rekening met de richtlijnen van jouw opleidingsinstituut.

Een voltijds werkweek van de aios bedraagt 38 uur. Daarvan is 6,5 uur bestemd voor de terugkomdag. De rest van de uren besteedt de aios aan het praktische deel van de opleiding. Als de aios parttime werkt, wordt het aantal uren van het praktische deel van de opleiding naar rato vastgesteld. Uitgangspunt is dat een werkdag niet langer duurt dan 8,5 uur. Bij een werkweek van in totaal 32,2 uur duurt de werkdag niet langer dan 8,6 uur per dag. Als de werkdag 5,5 uur of meer bedraagt, heeft de aios recht op een half uur lunchpauze. Deze pauze wordt niet als werktijd gerekend.

Zelfstudie valt niet onder het aantal werkuren.

De afspraken over arbeids- en rusttijden zijn wettelijk vastgelegd in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit.

Wijzigingen in de verdeling van de werkuren in de week bespreekt de aios altijd met de opleider. De aios vraagt de wijziging bij ons aan via de portal. Daarbij is goedkeuring van het opleidingsinstituut vereist. Zowel de aios als het opleidingsinstituut krijgen een bevestiging van de aanpassing.

Het proces

De verdeling van de werkuren hoef je niet aan ons door te geven. Je bespreekt dit met de opleider en het opleidingsinstituut. Het opleidingsinstituut informeert ons over de aanpassing.

 

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!