content header
15 augustus 2023

SBOH verkiezingsboodschap 2023

Investeer in versterking extramurale en publieke gezondheidszorg Extra middelen en acties nodig om artsentekort buiten het ziekenhuis aan te pakken

Investeer in de versterking van extramurale en publieke gezondheidszorg door inzet van extra middelen en acties. Dat is de verkiezingsboodschap van SBOH aan politieke partijen om het nijpende artsentekort buiten het ziekenhuis aan te pakken. Door de val van het kabinet dreigen cruciale dossiers stil te liggen. En juist nu is investeren in de extramurale zorg, zoals de huisartsenzorg en publieke gezondheid, waaronder jeugdartsen, forensisch artsen en vertrouwensartsen, hard nodig. Niemand wil immers zonder huisarts of jeugdarts zitten. Zie instroom en prognose aios 

SBOH vraagt politieke partijen daarom in hun verkiezingsprogramma’s focus te leggen op:

  1.  een beter evenwicht tussen het invullen van de medische vervolgopleiding binnen en buiten het ziekenhuis door:
    • het maken van een reële raming van geneeskundestudenten en verdeling van basisartsen over opleidingsplekken buiten het ziekenhuis en binnen het ziekenhuis;
    • toe te werken naar een minder complex herregistratie-systeem voor basisartsen en
    • herintreden en omscholen van artsen in de zorg te faciliteren. 
  2. meer aandacht voor artsenberoepen buiten het ziekenhuis. Verwerk preventie van ziekte, gezonde leefstijl en terugdringen van gezondheidsverschillen structureel in de basisopleiding geneeskunde. De overheid dient hierin meer dan nu bepalend in op te treden. Op dit moment stellen universiteiten het curriculum van de geneeskundestudenten vast.
  3. meer budget voor betere arbeidsvoorwaarden voor de artsen in opleiding tot specialisten (aios) in de 1e lijn en publieke gezondheid. Uit recent onderzoek blijkt dat de aios in de 1e lijn en publieke gezondheid significant slechtere arbeidsvoorwaarden hebben in vergelijking met de aios en basisartsen bij andere werkgevers (bijvoorbeeld in het ziekenhuis).

 Bovengenoemde middelen en acties zijn nodig om de ingezette koers van het kabinet Rutte IV uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor meer preventie, minder focus op curatieve zorg, het versterken van de 1e lijn en het bevorderen van de volksgezondheid te realiseren.

 SBOH verkiezingsboodschap 2023

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!