content header

Cao SBOH

Aios vallen onder de Cao SBOH.

Recent gewijzigd

Dit kunnen we voor jou betekenen

Als aios val jij onder de Cao SBOH. Op dit moment gelden de arbeidsvoorwaarden die tussen SBOH en de LAD zijn afgesproken in de Cao SBOH 2022-2023. Hierin staan de arbeidsvoorwaarden die wij als jouw werkgever hebben afgesproken met de vakbond LAD.

Voor 2024 is een onderhandelaarsakkoord bereikt met verbeteringen van jouw salaris en andere arbeidsvoorwaarden. De aanpassingen verwerken we in de cao-tekst. Zodra de tekst af is plaatsen we deze op de website. Binnenkort lees je hierover meer!

Belangrijk voor jou als aios

verslavingsgeneeskunde

Als jij op of na 1 januari 2021 met jouw opleiding startte, dan ben jij in dienst van SBOH. Jij valt dan onder de Cao SBOH.

Voor jou gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als in de cao voor de aios ouderengeneeskunde staan beschreven. Die arbeidsvoorwaarden zijn op jou van toepassing tot er voor de aios verslavingsgeneeskunde een apart deel aan de Cao SBOH is toegevoegd.

De reiskostenvergoeding is vanaf 1 januari 2024 € 0,23 netto per kilometer (het was € 0,21).

De vergoeding voor dienstreizen in opdracht van een opleidingsinstelling wijzigt niet en blijft € 0,30 per kilometer.
Wel ontvang je voor de declaraties over 2024 € 0,23 netto per kilometer (het was € 0,21) en € 0,07 bruto per kilometer (het was € 0,09).

De vergoeding voor thuiswerken is vanaf 1 januari 2024 € 2,35 per dag (het was € 2,15).

Belangrijk voor jou als aios

forensische geneeskunde

Voor jou gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als in de Cao SBOH voor de aios Maatschappij + Gezondheid staan beschreven. Die arbeidsvoorwaarden zijn op jou van toepassing tot er voor aios forensische geneeskunde een apart deel aan de Cao SBOH is toegevoegd.

Uitzondering hierop is de salarisgarantieregeling aios M+G. Deze salarisregeling geldt alleen als jij direct voorafgaand aan jouw dienstverband bij een instelling werkte waar ook forensisch artsen werkzaam waren.

De reiskostenvergoeding is vanaf 1 januari 2024 € 0,23 netto per kilometer (het was € 0,21).

De vergoeding voor dienstreizen in opdracht van een opleidingsinstelling wijzigt niet en blijft € 0,30 per kilometer.
Wel ontvang je voor de declaraties over 2024 € 0,23 netto per kilometer (het was € 0,21) en € 0,07 bruto per kilometer (het was € 0,09).

De vergoeding voor thuiswerken is vanaf 1 januari 2024 € 2,35 per dag (het was € 2,15).

Belangrijk voor jou als aios

huisartsgeneeskunde

De reiskostenvergoeding is vanaf 1 januari 2024 € 0,23 netto per kilometer (het was € 0,21).

De vergoeding voor thuiswerken is vanaf 1 januari 2024 € 2,35 per dag (het was € 2,15).

Belangrijk voor jou als aios

ouderengeneeskunde, geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten en M+G

Er is geen specifieke informatie voor jou.

Belangrijk voor jou als opleider of medewerker opleidingsinstituut

Aios vallen onder de Cao SBOH. Op dit moment gelden de arbeidsvoorwaarden die tussen SBOH en de LAD zijn afgesproken in de Cao SBOH 2022-2023.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!