content header

Veilig werken tijdens zwangerschap

Als een aios zwanger is dan lopen de aios en het ongeboren kind mogelijk – extra – risico tijdens het werk. De belangrijkste risico’s zijn: Infectiezieken, Werkdruk en stress, Gevaarlijke stoffen en Fysiek belastend werk. Wij maken de aios in deze regeling bewust van de risico’s en de maatregelen om zo veilig mogelijk te werken.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Als jij zwanger bent, dan kunnen jij en je ongeboren kind mogelijk extra risico lopen. Je bent je hier misschien niet altijd van bewust. Daarom zetten wij deze risico’s voor je op een rij. Ook noemen we de maatregelen die je kan treffen om zo veilig mogelijk te werken tijdens jouw zwangerschap.

De belangrijkste risico’s zijn:

 • infectieziekten;
 • werkdruk en stress;
 • gevaarlijke stoffen;
 • fysiek belastend werk.

Infectieziekten

Tijdens jouw werk kan jij in aanraking komen met infectieziekten. Daarom adviseren wij jou allereerst om al voorafgaand aan de opleiding van de voor jou relevante infectieziekten na te gaan of je:

 • de ziekte hebt doorgemaakt;
 • antistoffen tegen de ziekte hebt;
 • indien mogelijk voldoende gevaccineerd en voldoende beschermd bent;
 • gevaccineerd bent conform het Rijksvaccinatieprogramma.

Als je je preventief wilt laten vaccineren, dan kan je de eventuele kosten daarvan bij ons declareren.

Tijdens het werk kan je het volgende doen om de risico’s op infectieziekten zo klein mogelijk te houden:

 • Werk altijd hygiënisch volgens de hygiënestandaarden van de beroepsgroep.
 • Laat je tijdig vaccineren; zodra je zwanger bent is dit vaak niet meer mogelijk.
 • Is er in de praktijk/instelling of omgeving een infectieziekte vastgesteld en ben je hiertegen niet beschermd of weet je dit niet zeker? Beoordeel dan of je veilig kunt werken door middel van de juiste hygiënische maatregelen.

*Als hygiënische maatregelen niet afdoende zijn, probeer dan direct contact met besmette patiënten te vermijden. In overleg met jouw opleider stel je in dat geval vast welke werkzaamheden je veilig kunt uitvoeren.

Is het niet mogelijk om bij jouw opleider de werkzaamheden veilig uit te voeren? Bespreek dan met de opleider en het opleidingsinstituut of je tijdelijk ergens anders kunt werken.

Zie de ‘zwangerschapskaart infectieziekten’ bij de handige downloads, voor meer informatie.

Werkdruk en stress

Wij raden je aan om niet meer dan 8,5 uur per dag te werken. Als je avonddienst hebt, pas jij hierop de werktijden overdag aan. Dit doe je in overleg met jouw opleider.

Vanaf de derde maand van je zwangerschap tot en met zes maanden na de bevallingsdatum ben je niet verplicht om in nachtdiensten te werken of overuren te maken, tenzij je hiertoe in staat bent en ervoor kiest dit te doen.

Ook heb je recht op extra pauzes (maximaal 1/8e deel van de dagelijkse werktijd). Bespreek dit zo nodig met je opleider.

Gevaarlijke stoffen (zoals anesthesiemiddelen, chemotherapeutica en röntgenstraling)

Zorg dat je niet met gevaarlijke stoffen in aanraking komt tijdens jouw zwangerschap. Gevaarlijke stoffen zijn onder meer: anesthesiemiddelen (waaronder narcosegassen), oncologische medicatie/chemotherapeutica, ioniserende straling (waaronder röntgenstraling en radiologische straling), radioactief jodium, giftige stoffen en toner.

Voorkom ook contact met lichaamsmateriaal van oncologische patiënten die behandeld worden met chemotherapeutica of die recentelijk hiermee behandeld zijn (1 week of korter).

Verder mag je geen werkzaamheden uitvoeren die jou blootstellen aan radiologische straling, radioactief jodium of patiënten die daarmee behandeld zijn.

Fysiek belastend werk

Probeer niet te veel fysiek belastend werk te doen. Daarmee bedoelen we werk dat voor jou fysiek zwaar en uitputtend is. Wij adviseren jou om niet meer dan 3 uur per dag aaneengesloten te staan en/of te lopen. Zorg ook dat je niet meer dan 5 kilo tilt of draagt.

Belangrijk voor jou als aios

Wil je jouw vragen over zwangerschap in relatie tot je werk bespreken met de bedrijfsarts van SBOH, dan kun je terecht bij het preventief spreekuur.

Belangrijk voor jou als opleider

De aios die zwanger is loopt voor zichzelf en het ongeboren kind mogelijk extra risico tijdens het werk. Wij verzoeken jou om de aios daarover in te lichten. Eén van die risico’s is de kans op besmetting met een infectieziekte. Zie de ‘zwangerschapskaart infectieziekten’ bij de handige downloads, voor meer informatie.  

Wij vragen jou ook om zo nodig de werktijden en de werkzaamheden van de aios tijdens de zwangerschap aan te passen. De aios is vanaf de derde maand van de zwangerschap tot en met zes maanden na de bevalling niet verplicht om avond- of nachtdiensten te draaien.
Als de aios zelf aangeeft tijdens avond- en nachtdiensten te willen werken, dan mag dat wel.

Daarnaast heeft de aios recht op extra pauzes (maximaal 1/8e deel van de dagelijkse werktijd).

Je kan de aios wijzen op het preventief spreekuur van onze bedrijfsartsen.

Belangrijk voor jou als medewerker opleidingsinstituut

Wij voorzien de aios van informatie over de mogelijke risico’s van het werk tijdens de zwangerschap. Zo nodig kan je de aios wijzen op het preventief spreekuur van onze bedrijfsartsen.

Op de hoogte blijven van SBOH?

Meld je aan voor SBOH-nieuws!